IE Warning
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
 
 
 

 

Kalite Politikamız

 

“Şirketimizden yarar sağlayan tüm kesimlerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini ‘biz bir aileyiz’ anlayışıyla karşılarız.

Beklentilerin üzerinde sürdürülebilir kaliteli hizmet vermek, üretim yapmak ve şirketimizin kurum performansını artırmak için, ekip ruhuna sahip, yenilikçi, yetkin, verimli ve etkin personelimizle hep birlikte sistemi geliştiririz.”

 

 

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası

 

“Sürdürülebilir bir gelecek için, çevre, sağlık ve güvenlik uygulamalarını yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirmeyi, topluma ve şirketimizden yarar sağlayan tüm kesimlere saygımızın bir göstergesi olarak kabul ederiz.

Tüm süreçlerimizi çevre, sağlık, güvenlik riskleri açısından ölçer, önleyici bir yaklaşımla izler ve sürekli iyileştiririz.

Her tür faaliyetimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için, atıklarımızı kaynağında bertaraf eder veya geri kazanırız.

Doğal kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanır, bununla ilgili teknolojik yenilikleri takip eder, uygular ve geliştiririz.

Toplum ve Şirketimizden yarar sağlayan tüm kesimlerin yaşam kalitesini artırmak için, çevre, sağlık ve güvenlik konusunda eğitimler vererek bilinçlendirir, tüm süreçlerin planlanması ve uygulanması sırasında her zaman önleyici bir yaklaşımla iyileştiririz.

Çevre, sağlık, güvenlik şartlarına uygun girdi sağlayan tedarikçilerle ve hizmet veren taşeronlarla çalışırız. Tedarikçi ve taşeronlarla ile birlikte gelişmeyi prensip edinir ve karşılıklı çıkarların korunmasını sağlarız.”

 


pressing