IE Warning
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
 
 
 

Pirolitik Yağ

BY

 

0 COMMENT

 

ANASAYFA

 

Piroliz Tabanlı ÖTL Geri Kazanım

 

Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikler Ömrünü Tamamlamış Lastik olarak tanımlanır.
Türkiye’de yaklaşık 14 milyon araçtan yıllık ortalama 300.000 ton ömrünü tamamlamış lastik ortaya çıkmaktadır. Hâlihazırda %10’u işlenen bu atıklardan piroliz tabanlı teknolojiler ile elektrik üretmek mümkündür.
Piroliz tabanlı ÖTL Geri Kazanım ve Enerji Üretim Tesisi, ömrünü tamamlamış lastiklerin hammadde olarak kullanarak katma değeri yüksek yeni hammaddelere dönüştürülmesi sürecini gerçekleştirir. Piroliz tabanlı teknoloji ile çevre kirliliğinin önüne geçilmesine, enerji tasarrufuna, atık miktarının azalmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olur.
Piroliz tabanlı ÖTL geri kazanım ve enerji üretim akışı
Yıllık ÖTL işleme kapasitesi 10.000-120.000 ton olan tesis dört ana fonksiyon içerir; lastik hazırlama, pirolitik yağ üretimi, distilasyon ve karbon işleme. Ana ünitelerin dışında, prosesin oluşturduğu gazı ve dip yağını sistemde kullanılmak üzere saklayacak bir yağ ve gaz depolama sistemi mevcuttur.

 

ötlakımşemas

Pirolitik Yağ Üretimi
Öğütülmüş lastik parçaları, kuvvetli vakum altında ısıtılırlar. Isı altında lastik molekülleri parçalanarak alifatik ve aromatik hidrokarbon moleküllerine dönüşürler ve en hafifinden başlayarak reaktörü terk ederler. Bu reaksiyon, reaktör içinde sadece katı karbon kalıncaya kadar sürdürülür. Ağır hidrokarbon fraksiyonları ayrı bir siloya gönderilirler veya kendi içinde ayrıştırılmak üzere distile edilirler.


 

NOT

Aradığınız Ürün Burada Olabilir, Yukarıdaki Resme Tıklayınız.